Protokoll sammanträde 2019/20:11

EU-nämndens dokument 2019/20:11

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:11

DATUM

2019-11-06

TID

13.00 – 14.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 18 oktober 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Magdalena Andersson m.fl. från Finansdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 8 november 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 10 oktober 2019
- Punktskatter
a) Strukturen för punktskatter på alkohol: ändringar av rådets
direktiv I
b) Direktivet om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)
c) Förordningen om administrativt samarbete vad gäller innehållet i elektroniska register I
- Överföring och utbyte av betalningsuppgifter som är relevanta för mervärdesskatt
a) Ändringar av direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller krav för betaltjänstleverantörer
b) Ändringar av förordningen om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt vad gäller åtgärder för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri I
- Ändringar av direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag I
- Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
- Beskattning av den digitala ekonomin II
- 2019 års rapport från den europeiska finanspolitiska nämnden II
- Slutsatser om EU-statistik I

- Slutsatser om klimatfinansiering inför COP25 I AM (V)
- Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och av IMF:s och Världsbankens årliga möten i oktober 2019 i Washington
- Övriga frågor
Stablecoins


Under § 2 närvarade medarbetare från skatteutskottets kansli.

§ 3

Utbildning, ungdom och kultur
Utbildningsminister Anna Ekström m.fl. från Utbildningsdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 8 november 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 22 maj 2019
- En stark ekonomisk bas för Europa: att eftersträva ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet i utbildningen II
- Slutsatser om vikten av politik för livslångt lärande för att stärka samhällen så de kan hantera den tekniska och gröna övergången till stöd för en hållbar tillväxt för alla I
- Resolution om en vidareutveckling av det europeiska området för utbildning för att stödja framtidsorienterade utbildningssystem I
- Artificiell intelligens i utbildningen II

Under § 3 närvarade medarbetare från utbildningsutskottets kansli.

§ 4

Ekonomiska och finansiella frågor budget
Statssekreterare Max Elger från Finansdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 15 november 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 16 och 19 november 2018
- Den allmänna budgeten – Förberedelser inför förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet I
- Den allmänna budgeten – Resultat från förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet I

§ 5

Justering
Uppteckningar från sammanträdena den 11, 16, 17 samt 18 oktober och protokoll från sammanträdena den 16, 17, 18 samt 24 oktober 2019.

Vid protokollet

Maria Eriksson

Justerat den

Åsa Westlund

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:11

Namn

§ 1-2

§ 3

4-5

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

X

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

X

X

 

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

X

 

 

 

Björn Wiechel (S)

X

X

X

 

 

 

Jessika Roswall (M)

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

 

 

 

Markus Selin (S)

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

X

X

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

X

X

 

 

 

Tina Acketoft (L)

X

X

X

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

X

X

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

X

X

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

O

O

X

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

Anna Vikström (S)

X

X

X

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Paula Bieler (SD)

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

Charlotte Quensel (SD)

X

X

X

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

O

X

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Jan Björklund (L)

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

X

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

X

O

X

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

X

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.

EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:11

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förlängning av den Nordliga Dimensionens transport- och logistikpartnerskap (NDPTL)
Samrådet avslutades den 4 november 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.44 samt komplettering
Samrådet avslutades den 1 november 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande meningar har inkommit från SD:

18. Regulation on Sustainable finance - benchmarks:

Förslaget innebär utökad administration på det finansiella området. Det är inte visat att EU-referensvärden för klimatomställning respektive för anpassning av Parisavtalet är det bästa eller ett efterfrågat verktyg för investerare och därmed kan bidra till hållbar tillväxt. Istället riskerar det att i förlängningen hämma tillväxt. Mer välavvägt vore att låta fristående aktörer leda processen att ta fram metoder för benchmarking inom hållbarhet.

19. Regulation on Sustainable finance - disclosures:

Det är inte utifrån vad som redovisats visat att föreslagna åtgärder, vilka uppenbart riskerar att medföra ytterligare administration, är proportionerliga utifrån det ändamål som man vill uppnå. Ytterligare krav på förvaltare och rådgivare kommer öka kostnaderna för kunderna. Samtidigt torde marknaden själv kunna möta en sådan efterfrågan från kunderna utan att det behöver regleras i kravform från EU-nivå.

20. Exemption from VAT and excise duty as regards defence effort within the Union framework

Gemensamma försvarsinsatser bör inte genomföras i EU:s regi. Det finns därför inte ett behöv av gemensamma regler för undantagande av moms i anslutning till sådana insatser. Tvärt om finns det ett stort värde i största möjliga mån inte heller reglera skattefrågor på EU-nivå. Båda områden bör tillhöra de enskilda medlemsstaterna att besluta om inom ramen för det nationella självbestämmandet, eller tillsammans med andra i mellanstatliga avtal.

23. Transfer No DEC 16/2019 (Section III - Commission)

Den samlade informationen från regeringen är undermånlig för att motivera en budgetöverföring om en dryg miljard EURO. De budgetposter som enligt regeringens redovisning och förslag tilldelas mest medel är Europeiska socialfonden (+400 mn euro), hållbar landsbygdsutveckling (+265,6 mn euro) och fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF (+67,6 mn euro). Det är samtliga områden där EU:s utgifter bör minskas eller helt avskaffas. Det är därför inte acceptabelt att genom föreslagna A-punkt tillföra dessa ytterligare medel under innevarande budgetår.

25. Transfer No DEC 19/2019 (Section III - Commission)

Påstådda felberäkningar är inte ett godtagbart underlag för att tillföra medel för att täcka ett uppstått underskott. Regeringen bör verka för att säkerställa att EU:s institutioner har fullgod kompetens för att hålla en beslutad budget.

27. Transfer No DEC 21/2019 (Section III - Commission)

Regeringen bör innan mandat ges att rösta för att mobilisera biståndet återkomma med en redovisning till riksdagen om vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att biståndet hanteras på ett effektivt och träffsäkert sätt.

28. Transfer No DEC 22/2019 (Section III - Commission)

Det är positivt att de administrativa kostnaderna inom ramen för budgetposterna är mindre än vad budgeterats. Överskottet bör dock inte tillföras verksamheten inom Horozon 2020 respektive Amif, utan istället tillbakaföras som en besparing som kan bidra till kommande avgiftsminskningar.

30. Amendments to the Rules of Procedure of the Court of Justice

EU-domstolens processregler är av mycket stor vikt, då domstolen som ensam uttolkare av EU-rätten kan vara en bidragande faktor till att överföra beslutsrätt från medlemsstaterna till EU, samt eftersom domstolen genom sin egen överstatliga ställning har stort inflytande över medlemsstaterna. Ett godkännande bör därför inte ske utan att Regeringen återkommit till riksdagen med en redogörelse om de materiella förändringar som föreslås, samt vilka väntade konsekvenser dessa får för ärenden som behandlas i EU-domstolen.

33. Council Decision, Regulation and Implementing Regulation concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela - review

Regeringen redovisar att man avser ta ställning till förslaget genom regeringsbeslut den 7 november. Sverigedemokraterna ser allvarligt på situationen i Venezuela och hur den socialistiska regimen fortätter visa förakt inför medborgerliga och ekonomiska rättigheter, rättsstaten och demokratin. Regeringen bör rösta ja till att förlänga de restriktiva åtgärderna enligt vad som ska behandlas i rådet.

36. Council Decision authorising the opening of negotiations with the Federal Republic of Somalia, for an agreement on the status of the European Union Military Training Mission to contribute to the training of Somali security forces (EUTM Somalia)

Frågor om försvar bör hanteras inom ramen för varje medlemsstat eller genom samarbete på mellanstatlig grund. Då Sverigedemokraterna i grunden är motståndare till att EU ges ökade befogenheter på det militära området, kan vi ej ge mandat att rösta ja till bemyndigandet utan att ytterligare underlag tillhandahålls.

Följande avvikande mening har inkommit från V:

20. Exemption from VAT and excise duty as regards defence effort within the Union framework

Vänsterpartiet anser att regeringen ska avvisa förslaget då vi menar att militära ändamål inte ska befrias från mervärdesskatt.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande fiskemöjligheterna i Östersjön

Samrådet avslutades den 30 oktober 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför beslut av Europeiska rådet (artikel 50) rörande brexit
Samrådet avslutades den 29 oktober 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.43 - komplettering
Samrådet avslutades den 25 oktober 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.43
Samrådet avslutades den 23 oktober 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Följande avvikande meningar har inkommit:

Följande avvikande meningar har inkommit från SD:
12 Protocol for the participation of the Palestinian Authority in Union Programmes

Palestina är inte en fungerande statsbildning, dess politiska styre agerar inte konstruktivt i fredsprocessen med Israel och delar av landet styrs idag i praktiken av en terrororganisation. Palestina bör inte medverka i programmen under eget namn.

13 Protocol for the participation of the Palestinian Authority in Union Programmes

Palestina är inte en fungerande statsbildning, dess politiska styre agerar inte konstruktivt i fredsprocessen med Israel och delar av landet styrs idag i praktiken av en terrororganisation. Palestina bör inte medverka i programmen under eget namn.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande brexit
Samrådet avslutades den 21 oktober 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.42

Samrådet avslutades den 18 oktober 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.