Protokoll sammanträde 2019/20:1

EU-nämndens dokument 2019/20:1

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-13

TID

09.00 – 10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 juli 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Allmänna frågor
Statsrådet Hans Dahlgren m.fl. från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 16 september 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 18 juli 2019
- Den fleråriga budgetramen 2021–2027
- Förberedelser inför Europeiska rådet den 17–18 oktober 2019
Utkast till kommenterad dagordning II
- Ökad respekt för rättsstatsprincipen i unionen II
-
Unionens värden – Ungern – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i
EU-fördraget II
-
Övriga frågor
Information från ordförandeskapet om konferens som hållits på temat
demokrati, rättsstaten och grundläggande rättigheter.
Information om situationen i Polen.

§ 3

Transport, telekommunikation och energi
Infrastrukturminister Tomas Eneroth m.fl. från Infrastrukturdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 20 september 2019.


Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet 6 juni 2019
- En ren jord åt alla: En europeisk strategisk långsiktig vision för en
stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi –
transportaspekter II AM (V)

Under § 1-3 närvarade Dinka Jasarevic, EU-handläggare från EU-samordningen.
Vid protokollet

Åsa Westlund

Maria Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:1

Namn

§ 1-2

§ 3

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 N

 

 

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

 X

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

 X

 

 

 

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

 X

 

 

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Roswall (M)

X

 X

 

 

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X

 X

 

 

 

 

 

Markus Selin (S)

X

O

 

 

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

 X

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X

 X

 

 

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

X

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 X

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (L)

X

 X

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (MP)

X

 X

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 X

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

O

 X

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

 

 

 

 

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Dag Larsson (S)

X

O

 

 

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Leif Nysmed (S)

O

 X

 

 

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

 

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Erik Ottoson (M)

X

 X

 

 

 

 

 

Mattias Ottosson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Anna Vikström (S)

X

 X

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

O

O

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Paula Bieler (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

 

 

 

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

X

 X

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 X

 

 

 

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björklund (L)

 

 

 

 

 

 

 

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

 

 

 

 

 

Mats Persson (L)

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

 

 

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

 

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

 

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

 

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

 

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:1

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ukraina

Samrådet avslutades den 11 september 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förteckning över personer som föreslås till ledamöter av EU-kommissionen

Samrådet avslutades den 10 september 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.36

Samrådet avslutades den 9 september 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsposition EU:s årsbudget 2020

Samrådet avslutades 23 augusti 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening om att Sverige borde rösta nej.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar inför dels antagande av rådsbeslut om utnämning av EU:s särskilda representant i Bosnien-Hercegovina samt dels rådsbeslut rörande genomförandeförordning

Samrådet avslutades den 7 augusti 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande utnämning av EU:s höge representant

Samrådet avslutades den 5 augusti 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande fem annoteringar om nedrustningsprojekt Afrika, biologisk säkerhet Ukraina, europeisk säkerhet och försvarsakademi, Libyen samt brevsvar Ukraina

Samrådet avslutades den 31 juli 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande förhandlingar om partnerskap mellan EU och Japan
Samrådet avslutades den 29 juli 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 30

Samrådet avslutades den 26 juli 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande Portugals ansökan om förtida återbetalning av lån

Samrådet avslutades den 26 juli 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EUCAP Sahel Mali samt Vietnams deltagande i EU:s krishanteringsinsatser

Samrådet avslutades den 17 juli 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali, samt godkännande av notiser

Samrådet avslutades den 17 juli 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 29

Samrådet avslutades den 17 juli 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 28 – tillägg

Samrådet avslutades den 15 juli 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 28 AM (V)

Samrådet avslutades den 12 juli 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande meningar har inkommit från Vänsterpartiet:

Cor I

Punkt 6 fiskeriavtal med Seychellerna

Avvikande mening. Vi anser inte att förhandlingar om nytt avtal ska inledas. Vi anser att detta och liknande fiskeriavtal ska omvandlas till utvecklingsprojekt för lokalt och hållbart fiske.

Punkt 7 fiskeriavtal med Senegal

Avvikande mening. Vi anser inte att förhandlingar om nytt avtal ska inledas. Vi anser att detta och liknande fiskeriavtal ska omvandlas till utvecklingsprojekt för lokalt och hållbart fiske.

Cor II, punkt 31, militär rörlighet

Avvikande mening. Vi anser inte att Sverige ska stödja att EU går vidare med det kostsamma och komplicerade projektet om militär rörlighet. Fokus ska istället vara hållbara gränsöverskridande transporter i Europa.