Protokoll sammanträde 2019/20:2

EU-nämndens dokument 2019/20:2

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-09-20

TID

09.00 – 10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 13 september 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
Näringsminister Ibrahim Baylan m.fl. från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 26 september 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 27 maj 2019
- Återrapport från informellt ministermöte den 5 juli 2019
- Utveckla vår ekonomiska bas:

a) Vision om en långsiktig strategi för hållbar tillväxt II
b) Konkurrenskraftsavstämning II
-
Övriga frågor
Förordning 715/2007 typgodkännande motorfordon

§ 3

Konkurrenskraft - Forskning
Statsrådet Matilda Ernkrans m.fl. från Utbildningsdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 27 september 2019.


Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 28 maj 2019
- Återrapport från informellt ministermöte den 4 juli 2019

- Utveckla vår ekonomiska bas: vision om en långsiktig strategi för hållbar tillväxt II
- Horisont Europa-paketet: synergier med andra program II AM (SD)

§ 4

Transport, telekommunikation och energi
Statsrådet Anders Ygeman m.fl. Infrastrukturdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 24 september 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 25 juni 2019
- Meddelande om utkasten till nationella energi- och klimatplaner:
Gemensamma ansträngningar för att genomföra energiunionen och klimatåtgärderna II
- Energisektorn efter 2030: arbeta för klimatneutralitet II AM (SD)
- Övriga frågor

Tryggad gasförsörjning i EU inför vintern 2019–2020

Initiativet för väte
Modernisering och översyn av energistadgefördraget
Implementation of nuclear safety recomendations outlined in the
EU peer review report of the Belarus NPP stress tests

§ 5

Justering
Protokoll från sammanträdet den 13 september 2019

Vid protokollet

Åsa Westlund

Maria Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:2

Namn

§ 1-3

§ 4-5

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 N

 

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

X

 

 

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

X

 

 

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

 

 

 

 

Jessika Roswall (M)

 

 

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

X

X

 

 

 

 

Markus Selin (S)

 

 

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

 

 

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (L)

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (MP)

X

X

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

O

X

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

X

X

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

X

 

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

Dag Larsson (S)

 

 

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

X

X

 

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

 

 

Leif Nysmed (S)

X

O

 

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

O

X

 

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

Erik Ottoson (M)

X

 

 

 

 

Mattias Ottosson (S)

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

X

X

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

Anna Vikström (S)

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 X

X

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

 

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

 

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

Robert Stenkvist (SD)

X

X

 

 

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

 

 

 

Paula Bieler (SD)

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

 

 

 

Tobias Andersson (SD)

X

X

 

 

 

 

Charlotte Quensel (SD)

 

 

 

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

 

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

 

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

X

 

 

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

 

 

 

Jan Björklund (L)

 

 

 

 

 

 

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 X

X

 

 

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

 

 

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

 

 

 

 

Mats Persson (L)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

 

 

Arman Teimouri (L)

X

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

 

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

 

 

 

Andreas Lennkvist Manriquez

O

O

 

 

 

 

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:2

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.38

Samrådet avslutades den 19 september 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Centerpartiet:

Coreper 1, punkt 5

För Centerpartiet är det viktigt att det är tydligt i resolutionen att CORSIA inte är det enda system som får täcka flyget, i syfte att säkerställa att även EU:s utsläppshandelssystem EU ETS kan täcka det. Om det finns minsta hot mot EU ETS integritet och möjlighet att utvidga till internationellt flyg är det viktigare än CORSIAs utveckling eftersom EU ETS i sig själv är det viktigaste instrumentet för en omställning mot ett grönare flyg globalt. Därför bör strategin vara att EU ska reservera sig för att bevara EU ETS integritet om minsta hot mot detta uppstår i resolutionen, till skillnad från den nuvarande huvudstrategin som gör en reservation avhängigt att andra länder förändrar resolutionen i en för EU ETS negativ riktning, eller att viktiga flygtransportländer tolkar resolutionen på ett sätt som ifrågasätter EU ETS integritet i den här frågan, eller hotar EU:s policy space i frågan.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

COR I. Punkt 8 CMR-ämnen. Sverige borde vidhålla sin ståndpunkt om att CMR-ämnena ska regleras som grupp, d v s förbjudas.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v.37
Samrådet avslutades den 16 september 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:

Coreper II dp 19. Positive opinion of the Council on the extension of the EU Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis for one year

Sverigedemokraternas är emot förlängning av fondens mandat. Vi står bakom fondens syfte men anser att finansieringen bör tas direkt ur budgeten för utrikespolitik med motsvarande nedskärning av grannskapspolitiken.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

16. Council Decision defining common rules governing control of exports of military technology and equipment   

17. Conclusions on the review of Council Common Position on the control of arms exports           

Vänsterpartiet välkomnar att Sverige drivit demokrati och mänskliga rättigheter, men vi anser att Sverige ska driva på ännu hårdare för kriterier som möjliggör konkreta stopp för vapenexport till krigförande länder samt tydliga kriterier för när vapenexport kan stoppas med demokrati och mänskliga rättigheter som grund. Vi anser att Sverige ska lyfta detta innan beslut fattas.