Protokoll sammanträde 2019/20:5

EU-nämndens dokument 2019/20:5

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-04

TID

09.00 – 10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 27 september 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Dokument på bordet
E-evidence
- Negotiations for EU-U.S . Agreement on cross-border access to e-evidence
- Negotiations on a Second Additional Protocol to the Budapest Convention = report on the state-of-play
- Accession of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR): supplementary negotiating directives – Adoption
- Information om EU:s anslutning till Europakonventionen

§ 3

Ekonomiska och finansiella frågor
Statssekreterare Max Elger från Finansdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 10 oktober 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 9 juli 2019
- Återrapport från informellt möte den 13-14 september 2019
- Övriga frågor
a) En styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet
b) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
- Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2018 II
- Högnivågruppen av experter på europeisk finansiell arkitektur för utveckling II
- Genomförandet av handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt II
- Penningtvättsdirektivet Politiken gentemot högrisktredjeländer II
- Den europeiska planeringsterminen 2019 – tillvaratagna erfarenheter II
- Förberedelser inför G20- och IMF-mötena i Washington Den 17–19 oktober 2019
a) G20-mandat
b) Uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC) II AM (V)
c) Finansministrarnas koalition för klimatåtgärder
- Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
- Övriga frågor
a) Kapitalmarknadsunionen
b) Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster
- Internationell plattform för en hållbar finansmarknad

§ 4

Rättsliga och inrikes frågor
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson från Justitiedepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 7– 8 oktober 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 6-7 juni 2019
- Återrapport från informellt möte den 18-19 juli 2019
- EU:s åtgärder mot korruption II
- EU:s anslutning till Europakonventionen: kompletterande förhandlingsdirektiv I
- Övriga frågor
a) Meddelande om dataskyddsregler som förtroendeskapande faktor i EU och övriga världen
c) Konferens om demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (Helsingfors den 10–11 september 2019)
- Migration: lägesrapport II AM (SD, V)

§ 5

Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Åsa Lindhagen från Arbetsmarknadsdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 7– 8 oktober 2019.

Ämnen:
- Grundläggande rättigheter
a) Slutsatser om EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna efter tio år: lägesrapport och det framtida arbetet I

b) Utmaningar vad gäller grundläggande rättigheter 2020 och därefter II
- Övriga frågor

b) Konferens om ökad jämställdhet för hbti-personer i EU (Bryssel den 23–24 september 2019)

§ 6

Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Mikael Damberg från Justitiedepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 7– 8 oktober 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 6-7 juni 2019
- Återrapport från informellt möte den 18-19 juli 2019
- Eurojust: förstärkning av kampen mot gränsöverskridande brottslighet
a) Slutsatser om Eurojust I
b) Rättsligt terrorismbekämpningsregister
- Elektroniska bevis
a) Förhandlingar om ett avtal mellan EU och USA om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
b) Förhandlingar om ett andra tilläggsprotokoll till konventionen om it-brottslighet
- Europeiska åklagarmyndigheten: inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten
- Bedömning av uppförandekoden om hatpropaganda på nätet
- Slutsatser om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn I

- Terrorismbekämpning: våldsbejakande högerextremism och terrorism II
- Ny teknik och inre säkerhet II
- Hybridhot och inre säkerhet II
- Genomförande av interoperabilitet II
- Övriga frågor
a) Genomförande av den framtida förordningen om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning

b) Partnerskap för säkerhet och stabilitet i Sahel (P3S-initiativet)

§ 7

Justering
Uppteckningar från sammanträdet den 13 september och protokoll från sammanträdena den 25 och 27 september 2019.Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:5

Namn

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6-7

 

 

 

LEDAMÖTER

N

N

N

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

X

X

 X

 

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

X

 X

 X

 

 

 

Björn Wiechel (S)

X

X

 X

 X

 

 

 

Jessika Roswall (M)

 

 

 

 

 

Martin Kinnunen (SD)

 

 

 

 

 

Markus Selin (S)

 

 

 

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

X

 X

 X

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

 

 

 

 

 

Maria Strömkvist (S)

O

X

 X

 X

 

 

 

Désirée Pethrus (KD

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

O

O

 X

 X

 

 

 

Tina Acketoft (L)

X

X

 X

 X

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X

X

 X

 X

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

X

 X

 X

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

O

X

 O

 X

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

X

 X

 X

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

X

O

 O

 O

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

Dag Larsson (S)

X

O

 X

 X

 

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

 

 

Leif Nysmed (S)

 

 

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

X

 O

 

 

 

 

Anna Vikström (S)

X

O

 O

 O

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 O

 X

 X

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

X

X

 X

 X

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

 

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

 

 

 

Josefin Malmqvist (M)

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

 

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

 

 

 

Paula Bieler (SD)

X

X

 X

 X

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

Adam Marttinen (SD)

X

X

 X

 X

 

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

 

 

 

 

Charlotte Quensel (SD)

X

X

 X

 X

 

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

 

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

 

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

 

 

 

Jan Björklund (L)

 

 

 

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

 

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

 

 

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

 

 

 

 

Mats Persson (L)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 X

O

 O

 O

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

 

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

 

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

 

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

 

 

 

 

 

 

 

Hans Eklind (KD)

O

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.


EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:5

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 40

Samrådet avslutades den 3 oktober 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:

Coperer I: dp 3 och dp 4: det finns ingen anledning att EU ansluter sig till Lissabonsystemet eftersom MS kan göra det själva. Mervärdet att EU ansluter sig som part inte visat sig utifrån det underlaget som tillhandahållits.

dp 5: behovet av förslaget svarar inte mot ett problem av sådan gränsöverskridande karaktär så att det ska vara i första hand fråga för EU.

Dp 6: åtgärder på miljöområdet bör utformas på ett sätt som minimerar kostnader olägenheter och tillväxthämmande effekter och utgår från gränsbaserad effektivitet. Utan information om innehållet kan vi inte godta förslaget.