Skriftligt samråd inför rådsbeslut om EUMM Georgien

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför rådsbeslut om EUMM Georgien

Samrådet avslutades den 28 augusti. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.