Skriftligt samråd inför utnämnande av domare till EU:s personaldomstol

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför utnämnande av domare till EU:s personaldomstol

Samrådet avslutades den 16 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.