Skriftligt samråd med EU- nämnden rörande EU-Albanien stabiliserings- och associationsråd

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU- nämnden rörande EU-Albanien stabiliserings- och associationsråd

Samrådet avslutades den 18 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande mening har anmälts.