Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande genomförandebeslut och genomförandeförordning restriktiva åtgärder samt godkännande av brev och notiser (Centralafrikanska republiken)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande genomförandebeslut och genomförandeförordning restriktiva åtgärder samt godkännande av brev och notiser (Centralafrikanska republiken)

Samrådet avslutades den 2 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande mening har anmälts.