Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 37

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 37

Samrådet avslutades den 11 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande mening har anmälts.