Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Syrien

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Syrien

Samrådet avslutades den 10 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.