Skriftligt samråd om Australiens deltagande i EU:s krisinsatser

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om Australiens deltagande i EU:s krisinsatser

Samrådet avslutades den 10 juli. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.