Skriftligt samråd rörande en annotering inför regeringssammanträde gällande restriktiva åtgärder mot Libyen

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd rörande en annotering inför regeringssammanträde gällande restriktiva åtgärder mot Libyen

Samrådet avslutades den 26 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.