Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder DPRK

EU-nämndens skriftliga samråd 2016/17

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder DPRK

Samrådet avslutades den 17 augusti. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.