Skriftligt samråd rörande troliga A-punkter v. 47 - tillägg

EU-nämndens skriftliga samråd 2009/10

Skriftligt samråd rörande troliga A-punkter v. 47 - tillägg

Samrådet avlutades den 23 november.
Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.