Vissa uppgifter om EU-nämndens verksamhet vid riksmötet 1999/2000

EU-nämndens dokument 1999/2000:E4D

Vissa uppgifter om EU-nämndens verksamhet vid riksmötet
1999/2000

1999/2000

EUN

1 EU-nämndens
arbetsområde

För samråd med
regeringen i frågor som gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig
för varje valperiod en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som avses bli behandlade
i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra med nämnden om hur
förhandlingarna i rådet skall föras inför beslut som regeringen bedömer som
betydelsefulla och i andra frågor som nämnden bestämmer.

Vid sammanträde med nämnden skall föras stenografiska
uppteckningar över vad som yttras vid nämndens överläggningar med regeringen.

2 Sammansättning m.m.

Under riksmötet
1999/2000 hade EU-nämnden följande sammansättning:

Ledamöter

Lekberg,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida