Förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM157 KOM (2018) 390 final

KOM (2018) 390 final

Förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027

[konvertering pågår]