Förordning om programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM147 KOM (2018) 434

KOM (2018) 434

Förordning om programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027

[konvertering pågår]