Fredag den 16 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:86

Föredragningslista

2017/18:86

Fredagen den 16 mars 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Lars Eriksson (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 20 mars

2

Berit Högman (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 27 mars

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2017/18:25 Torsdagen den 15 mars

SoU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2017/18:408 av Edward Riedl (M)
Vägslitageavgift

5

2017/18:430 av Staffan Danielsson (C)
Djurskyddslag med rättssäkerhet

6

2017/18:432 av Erik Andersson (M)
Vårdköerna i Sverige

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

7

RiR 2018:6 Livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

FöU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

8

2017/18:160 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan

UU

Skrivelser

9

2017/18:109 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden

AU

10

2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

UU

Redogörelse

11

2017/18:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

UU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

12

2017/18:3980 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

13

2017/18:3999 av Tomas Tobé m.fl. (M, L, C, KD)

JuU

med anledning av prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

14

2017/18:3994 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

FöU

med anledning av prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag

15

2017/18:3998 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

KU

med anledning av prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

16

2017/18:3979 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

17

2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

18

2017/18:414 av Lars Beckman (M)
Integrationsutmaningen

19

2017/18:417 av Lars Beckman (M)
Regionala skyddsombud

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

20

2017/18:356 av Pål Jonson (M)
Hög och störande musik från fordon

21

2017/18:396 av Lars Beckman (M)
En utvärdering av sjöfyllerilagen

22

2017/18:397 av Roger Haddad (L)
Avhopp och tomma platser på polisutbildningen

23

2017/18:409 av Roger Haddad (L)
Justitie- och inrikesministerns uttalande om att civila ska ersätta poliser

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

24

2017/18:418 av Anette Åkesson (M)
Problem inom välfärden

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.