Fredag den 20 april 2018

Föredragningslista 2017/18:102

Föredragningslista

2017/18:102

Fredagen den 20 april 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2017/18:460 av Ida Drougge (M)
Kritik av Lidingö stad

2

2017/18:461 av Ida Drougge (M)
Tillfälliga bostäder för nyanlända

3

2017/18:470 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Ungas psykiska hälsa

4

2017/18:495 av Maj Karlsson (V)
Lagen om stöd och service

5

2017/18:501 av Jonas Sjöstedt (V)
SJ:s utveckling

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2017/18:225 En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd

CU

7

2017/18:226 Ny resegarantilag

CU

8

2017/18:231 Ny kamerabevakningslag

JuU

9

2017/18:232 Brottsdatalag

JuU

10

2017/18:233 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

SoU

11

2017/18:234 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

JuU

12

2017/18:236 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

SkU

13

2017/18:248 Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning

JuU

14

2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

NU

15

2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

FiU

Skrivelse

16

2017/18:170 Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

17

2017/18:465 av Jeff Ahl (-)
Ursäkt till Ungern

18

2017/18:466 av Mikael Oscarsson (KD)
Familjens frågor om Raoul Wallenberg

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

19

2017/18:456 av Sotiris Delis (M)
Konkurrensvillkoren på den svenska tv-marknaden

20

2017/18:474 av Jeff Ahl (-)
SVT:s opartiskhet

21

2017/18:476 av Saila Quicklund (M)
Ekonomiska förutsättningarna för Jamtli

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

22

2017/18:480 av Lars Beckman (M)
Unga Örnar i kommunal verksamhet

_________________________