Fredag den 29 november 2019

Föredragningslista 2019/20:41

Föredragningslista

2019/20:41

Fredagen den 29 november 2019

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot

Anmälan om kompletteringsval

2

Annika Hirvonen Falk (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2019/20:169 av Martina Johansson (C)
Snabbare bodelningsprocesser

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2019:33 Inspektionen för vård och omsorgen tillsynsverksamhet med förhinder

SoU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2019/20:41 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

UU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:38 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

6

2019/20:3435 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

med anledning av skr. 2019/20:39 Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag

7

2019/20:3437 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

8

2019/20:62 av Allan Widman (L)
Svensk vapenexport till Jemen

9

2019/20:134 av Larry Söder (KD)
Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

10

2019/20:137 av Hans Eklind (KD)
Migrationsverkets hantering av konvertiter

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

11

2019/20:110 av Ali Esbati (V)
Arbetsmiljö och arbetsvillkor för Samhallanställda

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

12

2019/20:141 av Ida Gabrielsson (V)
Regelverket för aktivitetsersättning

13

2019/20:151 av Vasiliki Tsouplaki (V)
De ideella organisationernas lotterier

Statsrådet Anders Ygeman (S)

14

2019/20:121 av Magnus Jacobsson (KD)
Målet om en god mobiltäckning i hela landet

Utrikesminister Ann Linde (S)

15

2019/20:50 av Margareta Cederfelt (M)
Situationen beträffande politisk frihet och mänskliga rättigheter i Ryssland

16

2019/20:142 av Håkan Svenneling (V)
Sveriges engagemang för Latinamerika

17

2019/20:152 av Ann-Sofie Alm (M)
Regeringens syn på Hongkong
2019/20:153 av Ann-Sofie Alm (M)
Värnande av mänskliga rättigheter för Kinas medborgare

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

18

2019/20:132 av Thomas Morell (SD)
Yrkesförares trygghet på rastplatser

19

2019/20:140 av Thomas Morell (SD)
Bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar


20

2019/20:143 av Jens Holm (V)
Förbifart Stockholm

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

21

2019/20:104 av Ali Esbati (V)
Arbetsförmedlingen och kommunerna

_________________________