Fredagen den 16 juni 2006

Föredragningslista 2005/06:142

2005/06:142

Fredagen den 16 juni 2006

Kl.

09.00

Arbetsplenum (ingen votering)

     

     

Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2006

     

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2005/06:205 Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt

2005/06:So50 av Michael Hagberg (s)

SoU

2005/06:So51 av Michael Hagberg (s)

SoU

2005/06:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

SoU

     

Ärenden för debatt
avgörs lördagen den 17 juni

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik i global samverkan

70 res. (m,fp,kd,c,mp)

2005/06:MJU20 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010

12 res. (m,fp,kd,v,c)

2005/06:MJU27 Vissa fiskeripolitiska frågor

68 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

2005/06:MJU29 Kommunernas roll i avfallshanteringen

4 res. (m,fp,kd,c,mp)

2005/06:MJU30 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

2005/06:MJU26 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

1 res. (m,fp,kd,c)

    

   

Ärenden för avgörande
lördagen den 17 juni

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkanden

2005/06:KrU27 Pris- och löneomräkningsfrågor

1 res. (m,fp,kd,c)

2005/06:KrU31 Bild och form samt konsthantverk

8 res. (m,fp,kd,v,c)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2005/06:AU12 Uppskov med behandlingen av ärenden

Justitieutskottets betänkande

2005/06:JuU42 Uppskov med behandlingen av visst ärende

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

2005/06:MJU25 Miljöbalkens sanktionssystem m.m.

12 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

2005/06:MJU31 Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling

3 res. (m,fp,kd,v,c,mp)