Fredagen den 9 juni 2006

Föredragningslista 2005/06:137

2005/06:137

Fredagen den 9 juni 2006

Kl.

09.00

Arbetsplenum (ingen votering)

     

Avsägelse

Sonja Fransson (s) avsäger sig uppdraget som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 augusti

     

Meddelande om partiledardebatt

Torsdagen den 15 juni kl. 09.00

     

     

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

2005/06:FPM99 Luftfartsavtal mellan EU och USA KOM(2006)169

UU

     

     

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2005/06:209 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg

TU

2005/06:212 Hamnskydd

TU

2005/06:214 Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll

MJU

Skrivelse

2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner

AU

Talmannen föreslår att motionstiden för dessa ärenden förlängs till den 9 oktober

     

     

Ärende för debatt
avgörs onsdagen den 14 juni kl. 16.00

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

2005/06:KU20 Granskningsbetänkande

5 res. (m,fp,kd,v,c,mp)