Måndag den 11 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:129

Föredragningslista

2017/18:129

Måndagen den 11 juni 2018

Kl.

10.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 21 maj

Meddelande om statsministerns frågestund

2

Torsdagen den 14 juni kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2017/18:562 av Jenny Petersson (M)
Unga vuxna med psykisk ohälsa

4

2017/18:563 av Jenny Petersson (M)
Oförsäkrade läkemedel

Anmälan om uteblivet svar på interpellation

5

2017/18:574 av Annika Qarlsson (C)
Winnet Sverige

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden

6

Bet. 2017/18:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2017

7

Bet. 2017/18:UbU29 Myndighetskapital vid universitet och högskolor

8

Bet. 2017/18:UbU33 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Civilutskottets betänkanden

9

Bet. 2017/18:CU38 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

10

Bet. 2017/18:CU31 Vattenmiljö och vattenkraft m.m.

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkanden

11

Bet. 2017/18:TU17 Taxifrågor

8 res. (M, SD, C, L, KD)

12

Bet. 2017/18:TU19 En möjlighet till körkortslån

2 res. (SD, L)

Näringsutskottets betänkanden

13

Bet. 2017/18:NU24 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

1 res. (M, C, L, KD)

14

Bet. 2017/18:NU25 Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget

Socialförsäkringsutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

6 res. (SD, V, L)

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 13 juni

Socialutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:SoU20 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:SoU35 Nationell läkemedelslista

18

Bet. 2017/18:SoU31 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Civilutskottets betänkanden

19

Bet. 2017/18:CU32 Fler bygglovsbefriade åtgärder

1 res. (L)

20

Bet. 2017/18:CU14 Modernare adoptionsregler

11 res. (M, SD, C, L, KD)

21

Bet. 2017/18:CU29 Ny paketreselag och ny resegarantilag

Försvarsutskottets betänkanden

22

Bet. 2017/18:FöU14 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

4 res. (KD, -)

23

Bet. 2017/18:FöU15 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

1 res. (-)

24

Bet. 2017/18:FöU16 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Justitieutskottets betänkande

25

Bet. 2017/18:JuU30 En ny strafftidslag

3 res. (V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.