Måndag den 13 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:118

Föredragningslista

2015/16:118

Måndagen den 13 juni 2016

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Crister Spets (SD) som ersättare fr.o.m. den 14 juni 2016 
t.o.m. den 28 juli 2016 under Julia Kronlids (SD) ledighet

 

2

Heidi Karlsson (SD) som ersättare fr.o.m. den 29 juli 2016
t.o.m. den 6 januari 2017 under Julia Kronlids (SD) ledighet

 

 

 

 

Ärende för debatt

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

3

Bet. 2015/16:KU20 Granskningsbetänkande

 

 

Ärenden för debatt

avgörs onsdagen den 15 juni

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

6 res. (SD, V)

4

Bet. 2015/16:KU23 Indelning i utgiftsområden

2 res. (SD, L)

5

Bet. 2015/16:KU25 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

1 res. (S, MP, V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.