Måndag den 21 september 2020

Föredragningslista 2020/21:11

Föredragningslista

2020/21:11

Måndagen den 21 september 2020

Kl.

13.00

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

______________________________________________________________________________

1

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 24 september kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.