Måndag den 26 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:131

Föredragningslista

2016/17:131

Måndagen den 26 juni 2017

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 2 och onsdagen den 7 juni

Avsägelse

2

Maria Abrahamsson (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

Anmälan om ersättare

3

Mattias Vepsä (S) som ersättare fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 augusti under Arhe Hamednacas (S) ledighet

4

Åsa Eriksson (S) som ersättare fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 30 april 2018 under Anna Walléns (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

5

Jörgen Hellman (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

6

Mathias Tegnér (S) som suppleant i finansutskottet

7

Peter Jeppsson (S) som suppleant i utrikesutskottet

8

Maria Abrahamsson (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

9

Patrik Engström (S) som suppleant i trafikutskottet

10

Mia Sydow Mölleby (V) som suppleant i EU-nämnden

11

Helena Bonnier (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 5 juli 2017 t.o.m. den 5 mars 2018 under Tina Ghasemis (M) ledighet

12

Lorentz Tovatt (MP) som suppleant i trafikutskottet och näringsutskottet fr.o.m. den 15 juli

13

Åsa Eriksson (S) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 30 april 2018 under Anna Walléns (S) ledighet

14

David Lindvall (S) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 15 juli 2018 under Hanna Westeréns (S) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

15

2016/17:38 Torsdagen den 15 juni

SkU

16

2016/17:47 Torsdagen den 8 juni

FiU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

17

2016/17:548 av Pål Jonson (M)
Skyddet mot cyberangrepp

18

2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M)
Införande av ett alterneringsår

19

2016/17:561 av Erik Andersson (M)
Ett ökat antal arbetslösa

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar

20

2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V)

MJU

21

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

22

2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Den högre utbildningens lönsamhet

Utrikesminister Margot Wallström (S)

23

2016/17:514 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Sveriges agerande i säkerhetsrådet i Västsaharafrågan

Statsrådet Anders Ygeman (S)

24

2016/17:552 av Roger Haddad (L)
Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige

25

2016/17:563 av Mikael Oscarsson (KD)
Den it-attack som drabbat världen

26

2016/17:571 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Ökat antal EU-migranter

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.