Måndag den 26 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:131

Föredragningslista

2016/17:131

Måndagen den 26 juni 2017

Kl.

11.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 2 och onsdagen den 7 juni

 

 

Avsägelse

 

2

Maria Abrahamsson (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Mattias Vepsä (S) som ersättare fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 augusti under Arhe Hamednacas (S) ledighet

 

4

Åsa Eriksson (S) som ersättare fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 30 april 2018 under Anna Walléns (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Jörgen Hellman (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

6

Mathias Tegnér (S) som suppleant i finansutskottet

 

7

Peter Jeppsson (S) som suppleant i utrikesutskottet

 

8

Maria Abrahamsson (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

9

Patrik Engström (S) som suppleant i trafikutskottet

 

10

Mia Sydow Mölleby (V) som suppleant i EU-nämnden

 

11

Helena Bonnier (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. den 5 juli 2017 t.o.m. den 5 mars 2018 under Tina Ghasemis (M) ledighet

 

12

Lorentz Tovatt (MP) som suppleant i trafikutskottet och näringsutskottet fr.o.m. den 15 juli

 

13

Åsa Eriksson (S) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 30 april 2018 under Anna Walléns (S) ledighet

 

14

David Lindvall (S) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 15 juli 2018 under Hanna Westeréns (S) ledighet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

15

2016/17:38 Torsdagen den 15 juni

SkU

16

2016/17:47 Torsdagen den 8 juni

FiU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

17

2016/17:548 av Pål Jonson (M)
Skyddet mot cyberangrepp

 

18

2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M)
Införande av ett alterneringsår

 

19

2016/17:561 av Erik Andersson (M)
Ett ökat antal arbetslösa

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar

 

20

2016/17:3757 av Jens Holm m.fl. (V)

MJU

21

2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

MJU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

22

2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Den högre utbildningens lönsamhet

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

23

2016/17:514 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Sveriges agerande i säkerhetsrådet i Västsaharafrågan

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

24

2016/17:552 av Roger Haddad (L)
Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige

 

25

2016/17:563 av Mikael Oscarsson (KD)
Den it-attack som drabbat världen

 

26

2016/17:571 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Ökat antal EU-migranter

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.