Måndag den 27 juni 2016

Föredragningslista 2015/16:126

Föredragningslista

2015/16:126

Måndagen den 27 juni 2016

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

1

2015/16:42 Torsdagen den 16 juni

TU

2

2015/16:51 Tisdagen den 21 juni

FiU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

3

2015/16:179 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 21 september

FiU

Interpellationssvar

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

4

2015/16:741 av Edward Riedl (M)
Näringslivets konkurrenskraft i Norrland

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

5

2015/16:672 av Mikael Oscarsson (KD)
Effekterna av den ekonomiska utvecklingen på försvarsambitionen

6

2015/16:698 av Hans Wallmark (M)
Strategi mot säkerhetsrisker

7

2015/16:744 av Allan Widman (L)
Tillgång till fordon för de svenska krigsförbanden

Finansminister Magdalena Andersson (S)

8

2015/16:726 av Ulf Berg (M)
Kassaregister

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

9

2015/16:704 av Jessika Roswall (M)
Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.