Måndag den 27 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:95

Föredragningslista

2018/19:95

Måndagen den 27 maj 2019

Kl.

11.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena fredagen den 26 och tisdagen den 30 april samt torsdagen den 2, fredagen den 3 och måndagen den 6 maj

 

 

Förnyad bordläggning

 

2

Yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

3

Mats Green (M) som andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

 

4

Tisdagen den 4 juni kl. 13.00

 

 

Meddelande om partiledardebatt

 

5

Onsdagen den 12 juni kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2018/19:179 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Rymdstrategin

 

7

2018/19:205 av Edward Riedl (M)
Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland

 

8

2018/19:206 av Edward Riedl (M)
Kompensation till flygplatser i Norrland vid återinförd flygskatt

 

9

2018/19:242 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

 

10

2018/19:243 av Lars Beckman (M)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

 

11

2018/19:245 av Jan Ericson (M)
Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler

 

12

2018/19:246 av Maria Malmer Stenergard (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan

 

13

2018/19:247 av Åsa Coenraads (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan

 

14

2018/19:248 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan

 

15

2018/19:249 av Ann-Sofie Alm (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan

 

16

2018/19:250 av Sten Bergheden (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan

 

17

2018/19:251 av Lars Püss (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

18

2018/19:FPM49 Gemensamt meddelande om EU, Latinamerika och Västindien JOIN(2019) 6

UU

19

2018/19:FPM50 Meddelande om effektivare beslutsfattande inom EU på det sociala området COM(2019) 186

AU

20

2018/19:FPM51 Förslag om ändring av bestämmelser om mervärdesskatt och punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen COM(2019) 192

SkU

 

Anmälan om granskningsrapporter

 

21

RiR 2019:15 Styrningen av rättskedjan

JuU

22

RiR 2019:16 Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen

AU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

23

2018/19:121 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2018/19:FiU38 Vissa betaltjänstfrågor

 

25

Bet. 2018/19:FiU40 Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

26

Bet. 2018/19:JuU26 Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2018/19:SoU18 Reglering av alkoglass m.fl. produkter

1 res. (M)

28

Bet. 2018/19:SoU19 Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2018/19:TU12 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

1 res. (SD)

30

Bet. 2018/19:TU15 Luftfartsfrågor

15 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

31

Bet. 2018/19:SfU14 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

1 res. (V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

32

Bet. 2018/19:MJU15 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

33

Bet. 2018/19:UbU20 Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

34

Bet. 2018/19:SkU19 Vissa inkomstskatteändringar

 

35

Bet. 2018/19:SkU20 Höjt tak för RUT-avdrag

2 res. (M, V, KD)

36

Bet. 2018/19:SkU21 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

1 res. (V)

37

Bet. 2018/19:SkU22 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

4 res. (M, SD, V)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

38

2018/19:235 av Håkan Svenneling (V)
Ahmadreza Djalali

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

39

2018/19:224 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Effektbrist

 

 

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

40

2018/19:229 av John Widegren (M)
Sveriges virkesförsörjning till industrin

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.