Måndagen den 22 juni 2009

Föredragningslista 2008/09:136

2008/09:136

Måndagen den 22 juni 2009

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokoll från sammanträdena måndagen den 15 och tisdagen den 16 juni

    

2                                     

Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

    

Anmälan om ersättare för statsråd

3                                     

Emma Löfdahl Landberg (fp) som ersättare för statsrådet Tobias Krantz (fp) fr.o.m. i dag tills vidare

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Mats Odell (kd)

4                                     

2008/09:527 av Monica Green (s)

Den ekonomiska situationen i kommunerna

2008/09:536 av Eva-Lena Jansson (s)

Välfärdsjobben i kommuner och landsting

5                                     

2008/09:537 av Jacob Johnson (v)

Kommuners upphandling av avfallshantering

Justitieminister Beatrice Ask (m)

6                                     

2008/09:496 av Hans Stenberg (s)

Statlig verksamhet i Ånge

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

7                                     

2008/09:224 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på andelar i handelsbolag

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse.

Motionstiden utgår fredagen den 18 september.

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar

8                                     

2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. (s, v, mp)

med anledning av prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet

9                                     

2008/09:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp)

med anledning av prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

10                                 

2008/09:FÖ7 Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

med anledning av skr. 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008

11                                 

2008/09:Fi29 av Thomas Östros m.fl. (s)

12                                 

2008/09:Fi30 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

    

Ärende för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets utlåtande

13                                 

2008/09:FiU42 Finansiell tillsyn

2 res. (s,v)

     

    

                                   ______________________________