Onsdag den 12 oktober 2016

Kammarens talarlista 2016-10-12 00:00:00

Onsdagen den 12 oktober 2016

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

 

Debattregler

 

Varje talare har rätt till ett anförande på högst tio minuter. Företrädaren för det största oppositionspartiet inleder och därefter följer partierna i storleksordning. På varje anförande gäller fri replikrätt för de anmälda talarna, även här med partierna i storleksordning. Duellmetoden tillämpas.

Repliktiden är högst två minuter för den första repliken och högst en minut för den andra.

Anföranden hålls i talarstolen på podiet och repliker tas i talarstolarna framför podiet.

 

Tid för anförande

 

1

Anna Kinberg Batra (M)

10

 

2

Statsminister Stefan Löfven (S)

10

 

3

Jimmie Åkesson (SD)

10

 

4

Isabella Lövin (MP)

10

 

5

Annie Lööf (C)

10

 

6

Jonas Sjöstedt (V)

10

 

7

Jan Björklund (L)

10

 

8

Andreas Carlson (KD)

10

 

Uppskattad debattid är cirka 4 timmar och 45 minuter

 

 

 

 

22

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6

 

 

 

Godkännande av klimatavtalet från Paris

 

 

 

1

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

2

Matilda Ernkrans (S)

8

 

 

3

Kristina Yngwe (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.24

0.24

23

Trafikutskottets betänkande TU2

 

 

 

Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

 

 

 

1

Per Klarberg (SD)

4

 

 

2

Karin Svensson Smith (MP)

6

 

 

3

Rikard Larsson (S)

4

 

 

4

Erik Ottoson (M)

4

 

 

5

Emma Wallrup (V)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.22

0.46

24

Skatteutskottets betänkande SkU3

 

 

 

Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.46

25

Skatteutskottets betänkande SkU4

 

 

 

Skatteavtal mellan Sverige och Armenien

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.46

26

Justitieutskottets betänkande JuU4

 

 

 

Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.46

27

Finansutskottets betänkande FiU9

 

 

 

Riksrevisorernas årliga rapport 2016

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.46

 

Totalt anmäld tid 0 tim. 46 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.