Onsdag den 13 juni 2018

Kammarens talarlista 2018-06-13 00:00:00

Onsdagen den 13 juni 2018

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt

Debattregler

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.
Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt, och replikerna tas i partistorleksordning.
Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande i minuter

Omgång 1
Anförande utan repliker

Omgång 2
Anförande med repliker

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

2

Ulf Kristersson (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Isabella Lövin (MP)

5

2

5

Annie Lööf (C)

5

2

6

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

7

Jan Björklund (L)

5

2

8

Andreas Carlson (KD)

5

2

Beräknad tid för debatten är cirka tre timmar och 30 minuter

41

Socialutskottets betänkande SoU25

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

1

Tobias Billström (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Anders W Jonsson (C)

6

4

Maj Karlsson (V)

8

5

Christina Örnebjär (L)

10

6

Emma Henriksson (KD)

8

7

Yasmine Larsson (S)

8

8

Jan Lindholm (MP)

8

9

Statsrådet Lena Hallengren (S)

10

____

____

1.14

1.14

42

Justitieutskottets betänkande JuU35

En mer heltäckande terrorismlagstiftning

1

Anders Hansson (M)

4

2

Adam Marttinen (SD)

6

3

Johan Hedin (C)

4

4

Linda Snecker (V)

4

5

Roger Haddad (L)

6

6

Andreas Carlson (KD)

4

7

Sultan Kayhan (S)

4

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.38

1.52

43

Justitieutskottets betänkande JuU36

Ny kamerabevakningslag

1

Tomas Tobé (M)

4

2

Johan Hedin (C)

4

3

Linda Snecker (V)

4

4

Roger Haddad (L)

4

5

Andreas Carlson (KD)

4

6

Patrick Reslow (-)

6

7

Helene Petersson i Stockaryd (S)

4

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.36

2.28

44

Justitieutskottets betänkande JuU37

Brottsdatalag

____

____

0.00

2.28

45

Justitieutskottets betänkande JuU38

Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning

____

____

0.00

2.28

46

Justitieutskottets betänkande JuU39

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

1

Linda Snecker (V)

4

2

Sultan Kayhan (S)

4

3

Roger Haddad (L)

4

____

____

0.12

2.40

47

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

1

Roger Richtoff (SD)

8

2

Allan Widman (L)

8

3

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

8

4

Kenneth G Forslund (S)

8

5

Valter Mutt (MP)

4

6

Daniel Bäckström (C)

8

7

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

8

Sofia Damm (KD)

6

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

7

10

Alexandra Völker (S)

6

11

Hans Wallmark (M)

6

12

Kent Härstedt (S)

6

____

____

1.23

4.03

48

Finansutskottets betänkande FiU46

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017

____

____

0.00

4.03

49

Finansutskottets betänkande FiU40

Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

____

____

0.00

4.03

50

Skatteutskottets betänkande SkU25

Nya skatteregler för företagssektorn

1

Dennis Dioukarev (SD)

5

2

Linda Snecker (V)

8

3

Olle Felten (-)

10

4

Per Åsling (C)

8

5

Jörgen Hellman (S)

8

6

Cecilia Widegren (M)

6

7

Rasmus Ling (MP)

6

8

Mathias Sundin (L)

8

9

Larry Söder (KD)

6

____

____

1.05

5.08

51

Skatteutskottets betänkande SkU26

Mervärdesskatteregler för vouchrar

____

____

0.00

5.08

Totalt anmäld tid 5 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.