Onsdag den 13 september 2017

Föredragningslista 2017/18:3

Föredragningslista

2017/18:3

Onsdagen den 13 september 2017

Kl.

10.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om situationen för ensamkommande

Anmälan om ersättare

2

Marie-Louise Rönnmark (S) som ersättare fr.o.m. i dag t.o.m. den 15 oktober under Katarina Köhlers (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Marie-Louise Rönnmark (S) som suppleant i utrikesutskottet och trafikutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 15 oktober under Katarina Köhlers (S) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2016/17:602 av Lotta Finstorp (M)
Brister i postgången

5

2016/17:613 av Roger Haddad (L)
Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2016/17:219 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

FiU

7

2016/17:221 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

NU

8

2016/17:224 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

JuU

Skrivelse

9

2016/17:223 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet

JuU

Redogörelse

10

2016/17:RJ2 Redogörelse för beslut om ändring av stadgarna för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

UbU

_________________________