Onsdag den 16 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:20

Föredragningslista

2019/20:20

Onsdagen den 16 oktober 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 september

Anmälan om återkallelse av motion

3

2019/20:3076 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2019/20:33 av Lars Beckman (M)
Vård till personer utan tillstånd

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2019:28 Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering

FiU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2019/20:26 Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SfU

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Socialutskottets betänkande

7

Bet. 2019/20:SoU3 Personlig assistans för hjälp med andning

3 res. (SD, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

8

Bet. 2019/20:FiU7 Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

1 res. (KD)

9

Bet. 2019/20:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2019

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

10

Bet. 2019/20:SfU5 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

2 res. (SD, V)

11

Bet. 2019/20:SfU6 Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension

12

Bet. 2019/20:SfU7 Förbättrat grundskydd för pensionärer

2 res. (V)

13

Bet. 2019/20:SfU8 Ett starkare skydd för välfärdssystemen

4 res. (M, SD, V, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.