Onsdag den 17 januari 2018

Kammarens talarlista 2018-01-17 00:00:00

Onsdagen den 17 januari 2018

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

1

Partiledardebatt

Debattregler

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.
Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt, och replikerna tas i partistorleksordning.
Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Tid för anförande i minuter

Omgång 1
Anförande utan repliker

Omgång 2
Anförande med repliker

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

2

Ulf Kristersson (M)

7

2

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

4

Isabella Lövin (MP)

5

2

5

Annie Lööf (C)

5

2

6

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

7

Jan Björklund (L)

5

2

8

Andreas Carlson (KD)

5

2

Beräknad tid för debatten är cirka tre timmar och trettio minuter

15

Socialutskottets betänkande SoU10

Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

____

____

0.00

0.00

16

Trafikutskottets utlåtande TU8

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet

1

Tony Wiklander (SD)

6

2

Karin Svensson Smith (MP)

6

3

Leif Pettersson (S)

8

4

Sten Bergheden (M)

8

5

Emma Wallrup (V)

8

____

____

0.36

0.36

17

Civilutskottets betänkande CU5

Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

____

____

0.00

0.36

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU18

Snabbare omval

1

Jonas Millard (SD)

8

2

Johan Hedin (C)

4

3

Tina Acketoft (L)

6

4

Hans Ekström (S)

6

5

Annicka Engblom (M)

6

6

Rasmus Ling (MP)

6

7

Tuve Skånberg (KD)

6

____

____

0.42

1.18

19

Konstitutionsutskottets betänkande KU12

Skadestånd och Europakonventionen

1

Emanuel Öz (S)

6

2

Marta Obminska (M)

4

3

Fredrik Eriksson (SD)

4

____

____

0.14

1.32

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

1

Emanuel Öz (S)

8

2

Fredrik Eriksson (SD)

6

____

____

0.14

1.46

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU10

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Hans Ekström (S)

8

3

Jonas Millard (SD)

8

4

Rasmus Ling (MP)

6

5

Tina Acketoft (L)

6

6

Tuve Skånberg (KD)

6

7

Veronica Lindholm (S)

6

8

Annicka Engblom (M)

6

9

Fredrik Eriksson (SD)

6

10

Emanuel Öz (S)

6

11

Berit Högman (S)

4

____

____

1.10

2.56

Totalt anmäld tid 2 tim. 56 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.