Onsdag den 21 november 2018

Föredragningslista 2018/19:19

Föredragningslista

2018/19:19

Onsdagen den 21 november 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

1

2018/19:13 Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget

AU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

2

Bet. 2018/19:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

1 res. (SD)

3

Bet. 2018/19:SoU5 Bastjänstgöring för läkare

3 res. (SD, V)

4

Bet. 2018/19:SoU6 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan

1 res. (SD)

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:KU8 Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen

6

Bet. 2018/19:KU9 Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet

2 res. (SD, V)

7

Bet. 2018/19:KU12 Stärkt skydd för valhemligheten

2 res. (SD)

Finansutskottets betänkanden

8

Bet. 2018/19:FiU12 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet

9

Bet. 2018/19:FiU13 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken

10

Bet. 2018/19:FiU16 Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

11

Bet. 2018/19:FiU28 Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering samt volatilitetsjustering för försäkringsföretag

Justitieutskottets betänkanden

12

Bet. 2018/19:JuU5 Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

13

Bet. 2018/19:JuU6 En modernisering av lagen om skiljeförfarande

14

Bet. 2018/19:JuU7 Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot

Civilutskottets betänkande

15

Bet. 2018/19:CU4 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

4 res. (SD, C, KD, L)

Kulturutskottets utlåtande

16

Utl. 2018/19:KrU5 EU:s nya ungdomsstrategi

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkanden

17

Bet. 2018/19:UbU5 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

1 res. (V)

18

Bet. 2018/19:UbU3 En strategi för svensk rymdverksamhet

9 res. (M, C, V, KD, L)

19

Bet. 2018/19:UbU4 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön

1 res. (M)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

20

Bet. 2018/19:SfU9 Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag

21

Bet. 2018/19:SfU11 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

3 res. (S, SD, V, KD, L, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.