Onsdag den 24 februari 2016

Kammarens talarlista 2016-02-24 00:00:00

Onsdagen den 24 februari 2016

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Debattregler

 

     

Den utrikespolitiska debatten är uppdelad i två delar – först en inledande del med utrikesministern och partiföreträdare, därefter en andra del med övriga talare som önskar få ordet.

Partiföreträdare

Utrikesministern inleder debatten med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, anförandet får ta högst 20 minuter. På anförandet föreligger fri replikrätt. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Oppositionspartierna har rätt till ett anförande på högst 8 minuter och partiföreträdaren för Miljöpartiet de gröna har rätt till ett anförande på högst 6 minuter.

Anföranden hålls i talarstolen och repliker tas i talarstolarna framför podiet.

På samtliga anföranden föreligger fri replikrätt (partierna i storleksordning).
Duellmetoden tillämpas med repliker på högst 2 respektive 1 minut.

 

 

Tid för anförande

 

1

Utrikesminister Margot Wallström (S)

20

 

2

Karin Enström (M)

8

 

3

Julia Kronlid (SD)

8

 

4

Valter Mutt (MP)

6

 

5

Kerstin Lundgren (C)

8

 

6

Hans Linde (V)

8

 

7

Birgitta Ohlsson (L)

8

 

8

Sofia Damm (KD)

8

 

Uppskattad tid är cirka 4 timmar

 

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt (forts.)

 

 

 

Debattregler

 

 

Övriga talare

Efter den inledande debatten får övriga anmälda talare ordet om högst 6 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt. Alla ledamöter och statsråd som finns i kammaren kan begära replik även om de inte hållit huvudanförande eller inte ens står på talarlistan. En talare kan få ordet två gånger i ett replikskifte och varje replik får omfatta högst 1 minut.

 

 

Övriga talare

Tid till förfogande 6 min

 

1

Kenneth G Forslund (S)

6

 

2

Sofia Arkelsten (M)

6

 

3

Johan Nissinen (SD)

6

 

4

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

6

Fredrik Malm (L)

6

 

7

Robert Halef (KD)

6

 

8

Olle Thorell (S)

6

 

9

Margareta Cederfelt (M)

6

 

10

Mikael Jansson (SD)

6

 

11

Jakop Dalunde (MP)

6

 

12

Amineh Kakabaveh (V)

6

 

13

Krister Örnfjäder (S)

6

 

14

Göran Pettersson (M)

6

 

15

Markus Wiechel (SD)

6

 

16

Håkan Svenneling (V)

6

 

17

Anders Österberg (S)

6

 

18

Sotiris Delis (M)

6

 

19

Roger Richtoff (SD)

6

 

20

Aron Emilsson (SD)

6

 

Uppskattad tid är cirka 3 timmar

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.