Tisdag den 12 september 2017

Föredragningslista 2017/18:1

Föredragningslista

2017/18:1

Tisdagen den 12 september 2017

Kl.

11.00

Upprop

______________________________________________________________________________

1

Inledning

2

Anmälan om frånvaro från dagens sammanträde

Meddelande om namnändring

3

Carina Herrstedt (SD) har bytt namn till Carina Ståhl Herrstedt (SD)

4

Upprop

Avsägelse

5

Jamal Mouneimne (S) som ersättare i riksdagen fr.o.m. den 13 september

Meddelande om frågestund

6

Torsdagen den 14 september kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2016/17:609 av Mikael Oscarsson (KD)
Sjöfartsverkets möjligheter att stödja Försvarsmakten

8

2016/17:616 av Daniel Bäckström (C)
Flyglinjen Torsby–Hagfors–Arlanda

9

2016/17:621 av Lotta Finstorp (M)
Brister i Försäkringskassans arbete

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

10

2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 27 september

KU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.