Tisdag den 15 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:19

Föredragningslista

2019/20:19

Tisdagen den 15 oktober 2019

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 24 och torsdagen den 26 september

Anmälan om kompletteringsval

2

Lars-Arne Staxäng (M) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 1 mars 2020 under Johan Hultbergs (M) ledighet

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 17 oktober kl. 14.00

Meddelande om aktuell debatt

4

Fredagen den 25 oktober kl. 09.00

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

5

Bet. 2019/20:FiU7 Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

1 res. (KD)

6

Bet. 2019/20:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2019

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

7

Bet. 2019/20:SfU5 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

2 res. (SD, V)


8

Bet. 2019/20:SfU6 Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension

9

Bet. 2019/20:SfU7 Förbättrat grundskydd för pensionärer

2 res. (V)

10

Bet. 2019/20:SfU8 Ett starkare skydd för välfärdssystemen

4 res. (M, SD, V, KD)

Ärende för debatt
avgörs onsdagen den 16 oktober

Socialutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:SoU3 Personlig assistans för hjälp med andning

3 res. (SD, V, KD)

_________________________