Tisdag den 15 september 2020

Föredragningslista 2020/21:7

Föredragningslista

2020/21:7

Tisdagen den 15 september 2020

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

1

Teres Lindberg (S) som tredje vice ordförande i trafikutskottet fr.o.m. den 10 september

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

2

Torsdagen den 17 september kl. 14.00

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

 

3

Tisdagen den 29 september kl. 13.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2020/21:1 Torsdagen den 10 september

SkU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2019/20:462 av Lars Beckman (M)
Åtgärder för att minska gifterna i Östersjöns fisk

 

6

2019/20:465 av Jessica Rosencrantz (M)
Preems utbyggnad i Lysekil

 


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

7

2019/20:468 av Maria Stockhaus (M)
Reduktionsplikt

 

8

2019/20:471 av Lars Hjälmered (M)
Tredje elförbindelse till Gotland

 

9

2019/20:472 av Jens Holm (V)
Laddning av elbilar

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

10

2019/20:448 av Håkan Svenneling (V)
Stöd till en demokratisk utveckling i Belarus

 

 

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

11

2019/20:461 av Momodou Malcolm Jallow (V)
Rasism och afrofobi i Sverige

 

 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

12

2019/20:467 av Mats Green (M)
Januariöverenskommelsens del om a-kassan

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.