Tisdag den 19 november 2019

Föredragningslista 2019/20:34

Föredragningslista

2019/20:34

Tisdagen den 19 november 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 21 november kl. 14.00

Meddelande om särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot

2

Fredagen den 29 november kl. 09.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2019/20:77 av Robert Stenkvist (SD)
Bristande opartiskhet i utbildningsväsendet

4

2019/20:83 av Maria Stockhaus (M)
Digital likvärdighet i skolan

5

2019/20:89 av Ingemar Kihlström (KD)
Referenser till Bibeln och religiösa urkunder i grundskolans nya kursplan

6

2019/20:110 av Ali Esbati (V)
Arbetsmiljö och arbetsvillkor för Samhallanställda

7

2019/20:111 av Lars Beckman (M)
Utvecklingstid

8

2019/20:112 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Arbetsmiljö och psykisk ohälsa

9

2019/20:125 av Ulla Andersson (V)
Habiliteringsersättning i alla kommuner

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:FiU18 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

4 res. (M, V, KD, L)

Justitieutskottets betänkanden

11

Bet. 2019/20:JuU6 Brott mot förtroendevalda

12

Bet. 2019/20:JuU8 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

11 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

13

Bet. 2019/20:JuU9 Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

14

Bet. 2019/20:JuU10 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Skatteutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:SkU5 Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Utbildningsutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:UbU6 Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Konstitutionsutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:KU3 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

1 res. (S, V, MP)

Civilutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:CU4 Digitaliserade hyresförhandlingar

Utrikesutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:UU3 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

1 res. (SD, C, KD, L)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:SfU9 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

1 res. (SD, C, L)

Kulturutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:KrU3 Det kyrkliga kulturarvet

5 res. (M, SD, C, KD)

Socialutskottets betänkande

22

Bet. 2019/20:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018

1 res. (SD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

23

2019/20:73 av Lars Beckman (M)
Närhet till samhällsservice

24

2019/20:78 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Avfallsförbränningsskatt och kraftvärmens konkurrenskraft

25

2019/20:94 av Helena Bouveng (M)
Regeringens styråra

26

2019/20:95 av Boriana Åberg (M)
Integrationsutmaningen och stundande lågkonjunktur

27

2019/20:97 av Fredrik Schulte (M)
Effekter av sänkt marginalskatt

Statsrådet Per Bolund (MP)

28

2019/20:100 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Avmattat bostadsbyggande

_________________________