Tisdag den 2 maj 2017

Föredragningslista 2016/17:103

Föredragningslista

2016/17:103

Tisdagen den 2 maj 2017

Kl.

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 4 maj kl. 14.00

 

 

Avsägelse

 

3

Ulrika Karlsson i Uppsala (M) som suppleant i civilutskottet

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

4

Bet. 2016/17:SfU19 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

6 res. (M, SD, V, L, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2016/17:AU12 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete

 

6

Bet. 2016/17:AU11 Genomförande av sjöfolksdirektivet

 

 

Finansutskottets betänkande

 

7

Bet. 2016/17:FiU31 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

1 res. (M, C, L)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2016/17:KU15 Offentlighet, sekretess och integritet

10 res. (M, SD, V, L, KD)

9

Bet. 2016/17:KU16 Minoritetsfrågor

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

10

Bet. 2016/17:KU18 Riksdagens arbetsformer

 

11

Bet. 2016/17:KU29 Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

4 res. (SD, V)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2016/17:JuU11 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015

 

13

Bet. 2016/17:JuU12 2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

 

14

Bet. 2016/17:JuU20 Våldsbrott och brottsoffer

18 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

15

2016/17:448 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Funktionsnedsattas möjlighet till jakt

 

16

2016/17:449 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
En EU-plattform för djurskydd

 

 

Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

17

2016/17:444 av Erik Andersson (M)
Förlegade normer och ojämställdhet i förorter

 

18

2016/17:446 av Bengt Eliasson (L)
Egenvård och personlig assistans
2016/17:461 av Bengt Eliasson (L)
Utbetalning av assistansersättning

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

19

2016/17:409 av Mats Green (M)
Ridning som friskvårdsförmån

 

20

2016/17:443 av Niklas Wykman (M)
Tudelningen på svensk arbetsmarknad

 

21

2016/17:450 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Regionala undantag från nationell flygskatt

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

22

2016/17:402 av Edward Riedl (M)
Säkerheten vid fjärrstyrda flygplatser
2016/17:403 av Edward Riedl (M)
Processen med de fjärrstyrda flygledartornen
2016/17:404 av Edward Riedl (M)
Tillstånd för simultana operationer
2016/17:405 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska kalkyler för flygplatser
2016/17:406 av Edward Riedl (M)
Affären mellan Luftfartsverket och Saab

 

23

2016/17:441 av Erik Ottoson (M)
Centralbron i Stockholm

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

24

2016/17:389 av Olof Lavesson (M)
Evenemangslistan

 

25

2016/17:401 av Anti Avsan (M)
Terrorhotet och återvändande terroriststridande

 

26

2016/17:447 av Roger Haddad (L)
Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer

 

27

2016/17:456 av Maria Malmer Stenergard (M)
Ålfiske som kulturarv

 

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

28

2016/17:353 av Saila Quicklund (M)
Statsrådets uttalande om skolidrotten

 

 

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

29

2016/17:408 av Nooshi Dadgostar (V)
Höjning av bostadsstandarden

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.