Tisdag den 20 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:87

Föredragningslista

2017/18:87

Tisdagen den 20 mars 2018

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 27 och onsdagen den 28 februari

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Gabriel Wikström (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag

Anmälan om kompletteringsval

3

Karl Längberg (S) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2017/18:433 av Richard Jomshof (SD)
Icke-medicinsk omskärelse

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö

5

2017/18:3995 av Olof Lavesson m.fl. (M, KD, C, L)

KrU

6

2017/18:4000 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU

med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

7

2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD)

SfU

med anledning av skr. 2017/18:124 Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

8

2017/18:3997 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Justitieutskottets betänkanden

9

Bet. 2017/18:JuU16 Kriminalvårdsfrågor

22 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD, -)

10

Bet. 2017/18:JuU28 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

Socialutskottets betänkanden

11

Bet. 2017/18:SoU19 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

3 res. (SD, C, L)

12

Bet. 2017/18:SoU7 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling

1 res. (S, MP, V)

13

Bet. 2017/18:SoU13 Socialtjänstfrågor

73 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

14

Bet. 2017/18:SoU14 Äldrefrågor

23 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

12 res. (M, SD, C, V, KD)

Civilutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:CU8 Familjerätt

30 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:CU12 Ny järnvägstrafiklag

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkande

18

Bet. 2017/18:UU19 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada

2 res. (V)

Försvarsutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

20

2017/18:415 av Lars Beckman (M)
Statliga veterinärers försäljning av djurfoder

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

21

2017/18:427 av Penilla Gunther (KD)
Svensk försvarsnära industri

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

22

2017/18:413 av Lars Beckman (M)
Samhällsekonomiska konsekvenser av trafikstörningar

23

2017/18:420 av Anders Åkesson (C)
Privatisering av statliga vägar

_________________________