Tisdag den 23 februari 2016

Föredragningslista 2015/16:68

Föredragningslista

2015/16:68

Tisdagen den 23 februari 2016

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Återrapportering från Europeiska rådets möte

1

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 18-19 februari

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 3, torsdagen den 4 och tisdagen den 9 februari

Utökning av antalet suppleanter

3

Från 28 till 29 i utbildningsutskottet

Val av extra suppleant

4

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2015/16:22 Torsdagen den 11 februari

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2015/16:362 av Lars Hjälmered (M)
Avtalsbrott och budgettrixande med det västsvenska paketet

7

2015/16:366 av Edward Riedl (M)
Transporter till och från Bromma

8

2015/16:369 av Edward Riedl (M)
Drönarnas inverkan på flygsäkerheten

9

2015/16:373 av Maria Stockhaus (M)
Behovet av förskollärare

10

2015/16:375 av Edward Riedl (M)
Uppvisande av giltigt körkort

11

2015/16:378 av Mats Persson (L)
Id-kontroller

12

2015/16:379 av Eskil Erlandsson (C)
Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall

13

2015/16:383 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Nationellt förbud mot mikroplast

14

2015/16:401 av Sten Bergheden (M)
Förändring av besiktningsintervallet för fordon

15

2015/16:409 av Sten Bergheden (M)
Fungerande rovdjursförvaltning

16

2015/16:412 av Kent Ekeroth (SD)
Utvisning av kriminella utlänningar

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

17

2015/16:364 av Christian Holm Barenfeld (M)
Sanktioner mot Vitryssland (Belarus)

18

2015/16:381 av Sofia Damm (KD)
Regeringens uttalande om pågående folkmord i Syrien och Irak

19

2015/16:389 av Stig Henriksson (V)
Sveriges position om kärnvapen

20

2015/16:391 av Birgitta Ohlsson (L)
Pressfrihet i Turkiet
2015/16:394 av Tina Acketoft (L)
Turkiskt EU-medlemskap
2015/16:399 av Jabar Amin (MP)
Att ställa Erdogan inför internationell domstol för brott mot mänskligheten

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

21

2015/16:352 av Helena Lindahl (C)
Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet

22

2015/16:395 av Jens Holm (V)
Minskad köttkonsumtion

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

23

2015/16:342 av Lotta Finstorp (M)
Kvinnor på flykt

Finansminister Magdalena Andersson (S)

24

2015/16:358 av Helena Bouveng (M)
Risken för undanträngt RUT-avdrag
2015/16:361 av Helena Bouveng (M)
Arbetsförmedlingens syn på RUT
2015/16:386 av Anette Åkesson (M)
Motivering till förändringar av RUT-avdraget

25

2015/16:387 av Niklas Wykman (M)
Kvinnors arbetskraftsdeltagande

26

2015/16:397 av Larry Söder (KD)
Särskild löneskatt för äldre

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

27

2015/16:368 av Edward Riedl (M)
Transportinfrastrukturens betydelse för industrin

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

28

2015/16:363 av Jörgen Warborn (M)
Mål och medel för att bekämpa upphovsrättsbrott

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

29

2015/16:337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Offentlig upphandling

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

30

2015/16:345 av Lotta Finstorp (M)
Vård och behandling för dem som har psoriasis

31

2015/16:372 av Staffan Danielsson (C)
Utredning om dödshjälp

32

2015/16:365 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning
2015/16:370 av Edward Riedl (M)
Systembolagets upphandling
2015/16:393 av Sten Bergheden (M)
Gårdsförsäljning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.