Tisdag den 4 april 2017

Föredragningslista 2016/17:91

Föredragningslista

2016/17:91

Tisdagen den 4 april 2017

Kl.

13.00

Interpellationssvar

    (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 14och onsdagen den 15 mars

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 6 april kl. 14.00

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april

3

Tisdagen den 2 maj kl. 13.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2016/17:20 Torsdagen den 23 mars

JuU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5

2016/17:401 av Anti Avsan (M)
Terrorhotet och återvändande terroriststridande

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av prop. 2016/17:129 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

6

2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

7

Bet. 2016/17:SfU18 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkanden

8

Bet. 2016/17:TU11 Trafiksäkerhet

21 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

9

Bet. 2016/17:TU19 Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

Civilutskottets betänkande

10

Bet. 2016/17:CU21 Tidsbegränsande bygglov för bostäder

4 res. (M, SD, C, V)

Utbildningsutskottets betänkande

11

Bet. 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

85 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:CU12 Konsumenträtt

18 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Kulturutskottets betänkande

13

Bet. 2016/17:KrU7 Marknäten och public service

2 res. (SD)

Justitieutskottets betänkanden

14

Bet. 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor

42 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

15

Bet. 2016/17:JuU17 Processrättsliga frågor

20 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:SoU9 Äldrefrågor

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

17

2016/17:379 av Stig Henriksson (V)
Försvarsmaktens kommunikation och hantering av säkerhetsfrågor

Statsrådet Åsa Regnér (S)

18

2016/17:395 av Erik Andersson (M)
Jämställdhetspolitiken

Statsrådet Anders Ygeman (S)

19

2016/17:385 av Pål Jonson (M)
Multikriminella ligor i västra Sverige

Statsrådet Anna Johansson (S)

20

2016/17:383 av Staffan Danielsson (C)
Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält

21

2016/17:386 av Pål Jonson (M)
Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

22

2016/17:384 av Lotta Finstorp (M)
Sjukfrånvaron i offentlig respektive privat välfärdsverksamhet

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

23

2016/17:375 av Christian Holm Barenfeld (M)
Missvisande statistik
2016/17:377 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Svenska medborgare som jobbar i Norge

24

2016/17:380 av Lotta Finstorp (M)
Statlig service på landsbygden

25

2016/17:381 av Lotta Finstorp (M)
Valuta för pengarna

Miljöminister Karolina Skog (MP)

26

2016/17:387 av Christian Holm Barenfeld (M)
Den småskaliga vattenkraften
2016/17:391 av Sten Bergheden (M)
Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

27

2016/17:396 av Sten Bergheden (M)
Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer
2016/17:399 av Åsa Coenraads (M)
Viltförvaltningsdelegationerna

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.