Tisdag den 7 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:87

Föredragningslista

2018/19:87

Tisdagen den 7 maj 2019

Kl.

13.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

1

Bet. 2018/19:AU9 Arbetsrätt

26 res. (M, SD, C, V, KD, L)

2

Bet. 2018/19:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Skatteutskottets betänkanden

3

Bet. 2018/19:SkU16 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

4

Bet. 2018/19:SkU17 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

3 res. (V, KD)

Näringsutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:NU11 Mineralpolitik

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

6

Bet. 2018/19:NU12 Elmarknadsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 15.30

Tidigare slutdebatterade

Civilutskottets betänkanden

7

Bet. 2018/19:CU12 Planering och byggande

48 res. (M, SD, C, V, KD, L)

8

Bet. 2018/19:CU13 Fastighetsrätt

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Socialutskottets betänkanden

9

Bet. 2018/19:SoU10 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

13 res. (M, SD, C, KD)

10

Bet. 2018/19:SoU11 Folkhälsofrågor

14 res. (M, SD, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

11

Bet. 2018/19:MJU12 Livsmedelspolitik

31 res. (M, SD, C, KD)

12

Bet. 2018/19:MJU13 Vattenvård

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

13

Bet. 2018/19:SfU20 Socialförsäkringsfrågor

23 res. (M, SD, C, V, KD)

14

Bet. 2018/19:SfU21 Ekonomisk familjepolitik

16 res. (M, SD, C, KD, L)

15

Bet. 2018/19:SfU22 Pensioner

4 res. (C, V, KD)

Finansutskottets betänkanden

16

Bet. 2018/19:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2018

17

Bet. 2018/19:FiU36 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

1 res. (M, SD, KD)

Civilutskottets betänkande

18

Bet. 2018/19:CU15 Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Skatteutskottets utlåtande

19

Utl. 2018/19:SkU24 Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik

1 res. (L)

Justitieutskottets betänkanden

20

Bet. 2018/19:JuU16 Terrorism

32 res. (M, SD, C, KD, L)

21

Bet. 2018/19:JuU21 Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor

2 res. (C, V, L)

Utrikesutskottets betänkande

22

Bet. 2018/19:UU6 Europarådet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.