Tisdag den 9 februari 2021

Föredragningslista 2020/21:78

Föredragningslista

2020/21:78

Tisdagen den 9 februari 2021

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 19 januari

Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

2

Isabella Lövin (MP) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 5 februari

3

Märta Stenevi (MP) har förordnats som statsråd fr.o.m. den 5 februari

4

Per Olsson Fridh (MP) har förordnats som statsråd fr.o.m. den 5 februari

Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

5

Emma Wiesner (C) fr.o.m. den 4 februari

Ansökan om ledighet

6

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. i dag t.o.m. den 26 september 2022

Anmälan om ersättare

7

Nicklas Attefjord (MP) som ersättare fr.o.m. i dag t.o.m. den 26 september 2022 under Janine Alm Ericsons (MP) ledighet

Meddelande om statsministerns frågestund

8

Torsdagen den 11 februari kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9

2020/21:401 av Ciczie Weidby (V)
Det svenska arbetsmiljöarbetet

10

2020/21:402 av Hans Eklind (KD)
Brottslighet kopplad till personlig assistans

11

2020/21:403 av Magnus Persson (SD)
Organiserad brottslighet hos Arbetsförmedlingen

12

2020/21:405 av Lars Beckman (M)
Arbetslösheten i Sverige

13

2020/21:409 av Mikael Strandman (SD)
Licensiering av advokater

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkande

14

Bet. 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Konstitutionsutskottets betänkanden

15

Bet. 2020/21:KU15 Allmänna helgdagar m.m.

16

Bet. 2020/21:KU18 Trossamfund och begravningsfrågor

Finansutskottets betänkanden

17

Bet. 2020/21:FiU16 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

1 res. (SD, L)

18

Bet. 2020/21:FiU19 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

2 res. (M, SD, KD)

Näringsutskottets betänkande

19

Bet. 2020/21:NU9 Undersökningstillstånd

Socialutskottets betänkanden

20

Bet. 2020/21:SoU8 Apoteks- och läkemedelsfrågor

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2020/21:SoU15 Folkhälsofrågor

20 res. (M, SD, C, KD, L)


Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

22

2020/21:373 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Kompensation till restaurangbranschen

23

2020/21:384 av Mats Green (M)
Dröjsmål gällande krisstöd till företag

Socialminister Lena Hallengren (S)

24

2020/21:350 av Mikael Damsgaard (M)
Säkerhetsbrister vid Sis ungdomshem

25

2020/21:383 av Clara Aranda (SD)
Fastspänning som tvångsåtgärd inom psykiatrin

Finansminister Magdalena Andersson (S)

26

2020/21:371 av Jimmy Ståhl (SD)
Brukaravgifter som alternativ till trängselskatter

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

27

2020/21:358 av Angelika Bengtsson (SD)
Åtgärder mot matchfixning

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

28

2020/21:365 av Magnus Jacobsson (KD)
Vägunderhållet i Sverige

29

2020/21:366 av David Josefsson (M)
Riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås
2020/21:369 av Jan Ericson (M)
Järnvägsdragning mellan Göteborg och Borås
2020/21:370 av Jan Ericson (M)
Planering av järnvägen mellan Göteborg och Borås

30

2020/21:377 av Jimmy Ståhl (SD)
Nollvisionen och oskyddade trafikanter

31

2020/21:378 av Jimmy Ståhl (SD)
Främjande av närsjöfarten

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.