Tisdagen den 13 juni 2006

Föredragningslista 2005/06:139

2005/06:139

Tisdagen den 13 juni 2006

Kl.

09.00

Allmän debattimme

.

10.00

ca

Arbetsplenum (ingen votering)

(uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

     

Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 7 juni

     

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

2005/06:37 Fredagen den 19 maj

     

Allmän debattimme

     

     

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

2005/06:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

1 res. (m,fp,kd,c)

2005/06:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2006

7 res. (m,fp)

2005/06:FiU26 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

15 res. (m,fp,kd,c)

2005/06:FiU19 Offentlig upphandling

11 res. (m,fp,kd,v,c,mp)

2005/06:FiU24 Årsredovisning för staten

2005/06:FiU27 Statens upplåning och skuldförvaltning

2005/06:FiU30 Uppskov med behandlingen av ärenden

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2005/06:MJU26 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

1 res. (m,fp,kd,c)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2005/06:AU12 Uppskov med behandlingen av ärenden

Justitieutskottets betänkande

2005/06:JuU42 Uppskov med behandlingen av visst ärende

     

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 14 juni kl. 16.00

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden

Gemensam debatt NU17 och NU21

2005/06:NU17 Förnybar el med gröna certifikat

13 res. (m,fp,kd,c,mp)

2005/06:NU21 Miljövänlig el med vindkraft

2 res. (m,fp,kd)

2005/06:NU22 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Lagutskottets betänkanden

Gemensam debatt LU33 och LU36

2005/06:LU33 Konsumentpolitikens mål och inriktning

32 res. (m,fp,kd,v,c)

2005/06:LU36 En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen

1 res. (m,fp,kd,c)

2005/06:LU38 Uppskov med behandlingen av ett ärende

2005/06:LU39 Ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Bostadsutskottets betänkanden

2005/06:BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

13 res. (m,fp,kd,c,mp)

2005/06:BoU13 Uppskov med behandlingen av ärende

Konstitutionsutskottets betänkande

2005/06:KU40 Nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

4 res. (m,fp)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

2005/06:UFöU2 Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo

1 res. (fp)

Utrikesutskottets betänkande

2005/06:UU22 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Trafikutskottets betänkande

2005/06:TU15 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Socialutskottets betänkande

2005/06:SoU32 Uppskov med behandlingen av ärenden

     

     

    

    

Ärende för avgörande
onsdagen den 14 juni kl. 16.00

Tidigare slutdebatterat

Konstitutionsutskottets betänkande

2005/06:KU20 Granskningsbetänkande

5 res. (fp,kd,v,c,mp)