Torsdag den 1 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:118

Föredragningslista

2016/17:118

Torsdagen den 1 juni 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 11 maj

Avsägelse

2

Anders Forsberg (SD) som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2016/17:FPM87 Kommissionens handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet KOM(2017) 198

MJU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Utrikesutskottets betänkande

4

Bet. 2016/17:UU3 Norden

10 res. (M, SD, V, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

5

Bet. 2016/17:SfU24 Vissa socialförsäkringsfrågor

Trafikutskottets betänkanden

6

Bet. 2016/17:TU16 Cykelfrågor

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

7

Bet. 2016/17:TU17 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

15 res. (M, SD, C, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

8

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.