Torsdag den 1 oktober 2015

Föredragningslista 2015/16:10

Föredragningslista

2015/16:10

Torsdagen den 1 oktober 2015

Kl.

12.00

Val

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Val

1

Val av tjugo ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

2

Val av tjugo suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

Avsägelser

3

Anna-Lena Sörenson (S) som ledamot i utrikesutskottet

4

Anette Åkesson (M) som suppleant i skatteutskottet

5

Maria Andersson Willner (S) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om kompletteringsval

6

Anette Åkesson (M) som ledamot i skatteutskottet

7

Maria Andersson Willner (S) som ledamoti utrikesutskottet

8

Anna-Lena Sörenson (S) som ledamot i socialutskottet

9

Anders Österberg (S) som suppleant i utrikesutskottet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

10

2015/16:6 Ändringar i kulturmiljölagen

KrU

11

2015/16:12 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg

CU

12

2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

CU

13

2015/16:16 Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi

TU

14

2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning

UbU

EU-dokument

15

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

FiU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

16

2015/16:8 av Hanif Bali (M)
Regeringens prioriteringar
2015/16:9 av Fredrik Schulte (M)
Drivkrafter till jobb

17

2015/16:10 av Jenny Petersson (M)
Höjda arbetsgivaravgifter
2015/16:13 av Christian Holm Barenfeld (M)
Höjda kostnader för att anställa unga

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

18

2015/16:12 av Fredrik Schulte (M)
Minskad arbetskraft

Frågestund kl. 14.00

19

Frågor besvaras av:
Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Statsrådet Aida Hadzialic (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.