Torsdag den 12 november 2020

Föredragningslista 2020/21:34

Föredragningslista

2020/21:34

Torsdagen den 12 november 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 22 oktober

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2020/21:118 av Mikael Strandman (SD)
Kontantförbud vid handel med metallskrot

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM29 Förhandlingar om ett fiskeavtal mellan EU, Norge och Storbritannien COM(2020) 637

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:35 Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden

4

2020/21:3753 av Juno Blom m.fl. (L)

SoU

5

2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD)

SoU

med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning

6

2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SfU

7

2020/21:3762 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

8

2020/21:3763 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

SfU

9

2020/21:3764 av Solveig Zander m.fl. (C)

SfU

10

2020/21:3765 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

11

Bet. 2020/21:CU2 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

3 res. (C, V, KD)

12

Bet. 2020/21:CU3 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

1 res. (C)

Utbildningsutskottets betänkande

13

Bet. 2020/21:UbU5 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

14

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.